นายกรัฐมนตรี    
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
            หนังสือนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู              
"คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน"


 

          รัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาธิการ                       (พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ)                 ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ