e-News‎ > ‎

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559

โพสต์18 พ.ย. 2559 22:06โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
18 พ.ย. 2559 22:06
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
18 พ.ย. 2559 22:07
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
18 พ.ย. 2559 22:08
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
18 พ.ย. 2559 22:08
Comments