e-News‎ > ‎

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์25 พ.ย. 2559 22:44โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ย. 2559 22:44
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ย. 2559 22:44
Comments