e-News‎ > ‎

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559

โพสต์7 ธ.ค. 2559 04:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
7 ธ.ค. 2559 04:28
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
7 ธ.ค. 2559 04:28
Comments