e-News‎ > ‎

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

โพสต์26 พ.ย. 2559 06:43โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1,
26 พ.ย. 2559 06:43
Comments