e-News‎ > ‎

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย

โพสต์18 พ.ย. 2559 23:20โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2559 00:19 ]

นายประทีป  จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว

Comments