สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ที่ตั้ง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ E-mail : loeipeo@loei1.go.th
ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่กลุ่มใน สพป.เลย 1 ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
  • กลุ่มอำนวยการ director@loei1.go.th
  • กลุ่มนโยบายและแผน plan@loei1.go.th
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล personel@loei1.go.th
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ finance@loei1.go.th
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา provision@loei1.go.th
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน private@loei1.go.th
  • กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ supervisor@loei1.go.th
  • หน่วยตรวจสอบภายใน audit@loei1.go.th
  • ศูนย์ ITEC itec@loei1.go.th
Comments