Home‎ > ‎

teacherlist

ประกาศ >>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<
    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  108 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  117 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  356 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  281 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  112 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  568 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2559 01:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1
Comments