กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 มี.ค. 2560 07:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
19 มี.ค. 2560 04:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
3 มี.ค. 2560 16:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข Home
23 ก.พ. 2560 08:39 ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย แก้ไข Home
23 ก.พ. 2560 08:38 ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย แก้ไข Home
23 ก.พ. 2560 08:37 ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย แก้ไข Home
23 ก.พ. 2560 08:37 ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย แก้ไข Home
14 ก.พ. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ใบสมัคร ตำแหน่งสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
14 ก.พ. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักสูตร ตำแหน่งสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
14 ก.พ. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ มาตราการป้องกันการทุจริต ตำแหน่งสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
14 ก.พ. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประกาศ ตำแหน่งสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
14 ก.พ. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน
26 ธ.ค. 2559 07:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)
26 ธ.ค. 2559 06:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)
26 ธ.ค. 2559 06:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ โครงสร้าง ศธจ.เลย_ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย.pdf กับ โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)
26 ธ.ค. 2559 06:38 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)
22 ธ.ค. 2559 00:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เปลี่ยนตำแหน่ง.pdf กับ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2559 00:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประกาศ.jpg กับ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2559 00:23 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2559 00:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ย้ายและแต่งตั้ง.pdf กับ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2559 00:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประกาศ.jpg กับ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ธ.ค. 2559 00:20 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
20 ธ.ค. 2559 07:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
20 ธ.ค. 2559 07:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ อกศจ.jpg กับ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
20 ธ.ค. 2559 07:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า